Cách Gia Cường Cho Items,Vũ khí.

Mục đích của việc gia cường items là khi bạn gia cường thành công item của bạn thì sẽ có thêm 1 hoặc 3 tính năng mới cho items đó làm cho items đó mạnh hơn và có giá trị hơn.

I- Nguyên Liệu
- Một Jewel of Guardian
- Một Jewel of Harmony
- Một món đồ cấp độ 380 levels +4, +4 op trở lên (như: đao quyền năng , gậy thần ma ...nói chung là những món đồ nó đòi phải 380 levels mới xài được trừ items socket) 


II- Tiến Hành Gia Cường
- Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria
- Chọn dòng Sự kết hợp tính năng của Items
- Sau khi đặt các nguyên liệu cần thiết, chọn Đồng ý
- Nếu thành công item của bạn sẽ có thêm 2 dòng tính năng mới
 
 
III- Các Tính Năng Addition (mở rộng)

- Ngoài ra Bạn Cũng có thể dùng Jewel of Harmony đập trực tiếp vào vũ khí hoặc đồ để tạo thêm 1 dòng mới cho Items của bạn . 
- Sau đó dùng loại đá Jewel of higher Refining Và Jewel of Lower Refining đập trực tiếp vào Items sau khi gia cường để tăng option của nó lên.
 

IV- Giải Gia Cường Cho Items:

1. Mục đích
- Vì item gia cường sẽ không thể giao dịch được nên chức năng này sẽ giúp cho người chơi phục hồi item gia cường trở về trạng thái ban đầu
- Ngoài ra, khi người chơi không hài lòng với tính năng gia cường, họ có thể phục hồi để gia cường tính năng khác mà mình mong muốn.

2. Tiến Hành:
- Người chơi gặp NPC Cheris chuyên Phục hồi các item gia cường tại Aida - Khi quá trình Phục hồi thành công, tính năng gia cường sẽ biến mất và dòng chữ “không thể giao dịch” cũng sẽ mất theo đó.

 
Event