Khắc Phục Không Thể Kết Nối FTP

Để khắc phục hiện tượng này các bạn tắt Firewall trong Window của các bạn


Tắt Firewall Dành Cho Win XP

1. Vào Control Panel -> Windows Firewall, xuất hiện cửa sổ Windows Firewall, tại thẻ General: click vào Off.
2. Nếu cách 1 ko được, là do phần mềm diệt virus đang set on firewall. Mở pm diệt virus tìm đến phần set Firewall, chọn off.

Tắt Firewall dành cho Win 7


Firewall (bức tường lửa) là một phần mềm dùng để lọc thông tin ra/vào máy tính hay hệ thống mạng của bạn. Những máy tính khác muốn truy cập vào máy tính của bạn đều phải thông qua Firewall, tại đây firewall sẽ kiểm tra thông tin rồi mới cho phép truy cập vào máy tính. Để bật tắt firewall trong window 7 bạn làm như sau:
Truy cập vào: Start / Control Panel

Control Panel Windows


Vào menu System and Security

System and Security Windows 7Truy cập menu Window Firewall

Window Firewall window 7Bấm vào menu Turn Windows Firewall on or Off (bên trái)

Turn Windows Firewall on or Off


Đánh dấu vào Turn on Windows Firewall : bật Windows Firewall
Đánh dấu vào Turn off Windows Firewall (not recommended) để tắt windows firewall

Admin