Đánh giá độ tuổi
Khai mở máy chủ mới
Chuỗi Sự Kiện Máy Chủ Mới
Tham Gia Nhóm Nhận Quà
Tham Gia Các Tính Năng Hấp Dẫn
Event Fanpage Hấp Dẫn
.

Tăng Trí Lực: Sát Thương Pháp Thuật , Sử Dụng Pháp Trượng, Sát Thương Cao, Tấn Công Nhóm, Bạo Kích Mạnh.

Tăng Nhanh Nhẹn: Sát Thương Độc Tố Tầm Xa, Giỏi Trượng, Phòng Ngự Cao, Sát Thương Đơn Lẻ, Tốc Độ Nhanh.

Tăng Nhanh Nhẹn: Sát Thương Vật Lý Tầm Xa, Sử Dụng Cung Tiễn, Sát Thương Cao, Tấn Công Nhóm, Tốc Độ Nhanh.

Tăng Trí Lực: Sát Thương Vật Lý Tầm Xa, Giỏi Nộ Tiễn, Có Thể Triệu Hồi Băng Thương Triệu Hoán Thú.

Tăng Sức Mạnh: Sát Thương Vật Lý Cận Chiến, Sử Dụng Song Kiếm, Tấn Công Nhóm, Bạo Kích Mạnh.

Tăng Nhanh Nhẹn: Sát Thương Hỏa Diệm Cận Chiến, Giỏi Kiếm, Tấn Công Đơn Lẻ, Khả Năng Sinh Tồn Mạnh

Screenshot

X